Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: ¯yletka, sen o ¿yletce.

pop³aczesz siê