Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Basen, sen o basenie.

k±paæ siê w basenie - jest zapowiedzi± nowych, korzystnych znajomo¶ci, które bêd± pomocne w uzyskaniu wysokiego awansu