Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Bawi±ce siê dzieci, sen o bawi±cych siê dzieciach.

zadowolenie

zobacz tak¿e znaczenia: dzieci