Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Bia³a koperta, sen o bia³ej kopercie.

zdradzona tajemnica