Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Bia³e ubranie, sen o bia³ym ubraniu.

powodzenie w mi³o¶ci

zobacz tak¿e znaczenia: ubranie, ubieraæ siê