Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Bia³y samochód, sen o bia³ym samochodzie.

bêdziesz bogaty

zobacz tak¿e: samochód