Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Brat, sen o bracie.

zdrowy - oznaka dÂługiego Âżycia
chory - niepomy¶lna wiadomo¶æ
umieraj±cy - pozbycie siê przyjaciela
zmarÂły - pociecha w rodzinie
witaæ - szczê¶liwy przypadek

zobacz tak¿e znaczenia: rodzeñstwo, bratanek, bratanica, bratowa, chory brat