Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Broñ, sen o broni.

symbol zagro¿enia, niebezpieczeñstwa i lêku przed czym¶
Niemi³e wiadomo¶ci