Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Bukiet, sen o bukiecie.

widzieæ - bêdziesz przyjmowa³ mi³ych go¶ci
wrêczaæ - zmartwienia

zobacz tak¿e znaczenia: kwiaty, uk³adaæ bukiet