Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Buty dzieciêce, sen o butach dzieciêcych.

chodziæ w dziecinnych - mi³o¶æ do osoby niedojrza³ej

zobacz tak¿e znaczenia: buty, czarne buty, ciasne buty, nowe buty, stare buty