Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Byæ wampirem, sen o byciu wampirem.

dzisiaj nie ryzykuj

zobacz tak¿e znaczenia: wampir