Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Piotr, Magorzata

Znaczenie snu: Byæ wampirem, sen o byciu wampirem.

dzisiaj nie ryzykuj

zobacz tak¿e znaczenia: wampir