Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Piotr, Magorzata

Znaczenie snu: Chodziæ po wodzie, sen o chodzeniu po wodzie.

powodzenie i pomy¶lno¶æ w interesach

zobacz tak¿e znaczenia: woda