Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Lucyny, Lucjana, ucjana

Znaczenie snu: Ci±¿a, sen o ci±¿y.

kiedy j± zauwa¿ysz - znak to, ¿e nadejd± nowiny

zobacz tak¿e sny: byæ w ci±¿y, kobieta w ci±¿y