Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Ciele, sen o cielĂŞciu.

strach przed samodzielno¶ci± powoduje, ¿e wolisz, aby za Ciebie decydowano

bawiæ siê z nim - tracisz czas na g³upstwa