Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Czesaæ siê, sen o czesaniu.

niepo¿yteczna robota