Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Iwona, Micha, Dezyriusz

Znaczenie snu: Czesaæ siê, sen o czesaniu.

niepo¿yteczna robota