Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Daæ sobie odbiæ trofea, sen o trofeach.

hañba, wstyd, ¶mieræ

zobacz tak¿e: nagroda