Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dachówka, sen o dachówce.

widzieæ we ¶nie dachówki lub kupowaæ je -szczê¶cie
dachówki lec±ce z dachu - ¶mieræ przyjaciela