Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dach, sen o dachu.

ÂśniĂŚ, Âże siĂŞ stoi na dachu i patrzy w gĂłrĂŞ - jesteÂś osamotniony
spogl¹daÌ z dachu w dó³ - wa¿na decyzja