Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dama, sen o damie.

strata, wielka k³ótnia

wystrojona dama - bardzo szybkie ma³¿eñstwo