Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Darowaæ ¶winiê, sen o darowaniu ¶wini.

smutek

zobacz tak¿e znaczenia: ¶winia