Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dawaæ ocenê, sen o dawaniu oceny.

dostaniesz list