Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dawaæ skarpetki, sen o dawaniu skarpet.

powodzenie

zobacz tak¿e znaczenia: skarpetki