Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dawna szko³a, sen o dawnej szkole.

jeste¶ w swojej dawnej szkole i zwiedzasz j± - wystrzegaj siê przykro¶ci i niepotrzebnych zadra¿nieñ, by nie przyæmi³y Twojego ¿ycia

zobacz tak¿e znaczenia: szko³a, uczeñ, uczelnia, wyrzucony ze szko³y