Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Deklamacja, sen o deklamacjii.

¿e siê deklamuje jaki¶ wiersz czy poemat wró¿y sprzeczkê z s±siadem