Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Dekoracja, sen o dekoracjii.

wyró¿nienie, podziw przyjació³, rado¶æ i zdrowie