Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: D³ugie w³osy, sen o d³ugich w³osach.

w³adza i znaczenie

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê