Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Dziura, sen o dziurze.

sen ostrzegawczy, symbol pu³apki, któr± kto¶ mo¿e na Ciebie zastawiæ

widzieæ we ¶nie - przestroga przed nieostro¿no¶ci±, brakiem uwagi w jakiej¶ sytuacji

zobacz takÂże znaczenia: dziura w ziemi, dziura w butach, wykop