Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Alfred, Wincenty, Wodzisaw

Znaczenie snu: Farbowanie w³osów, sen o farbowaniu w³osów.

narazisz siê na ¶mieszno¶æ