Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Firanki, sen o firankach.

sen ten oznacza wizytê ludzi niepo¿±danych

brudne lub podarte - nieprzyjemne k³ótnie
praæ - bêdziesz mieæ k³opot z m³odymi lud¼mi
zawieszaæ - spodziewaj siê zagranicznych go¶ci