Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Piotr, Magorzata

Znaczenie snu: Gasiæ po¿ar, sen o gaszeniu po¿aru.

szczê¶cie

zobacz tak¿e: po¿ar, po¿ar domu, wznieciæ po¿ar