Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Go³êbie, sen o go³êbiach.

na dachu - mi³e wie¶ci,
lataj±ce - doznasz rado¶ci,
³apaæ - strata,
zabijaæ - stracisz wiernego przyjaciela,
je¶æ - strapienie w rodzinie,
karmiæ - sposobno¶æ