Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Go¶cie, sen o go¶ciach.

cierpia³ bêdziesz g³ód
pojawienie siê czego¶ nowego w ¿yciu, nowe sytuacje, nowe znajomo¶ci, nowe mo¿liwo¶ci

przyjmowaæ - zrobisz sobie nieprzyjaciela
wielu - obmowa i k³ótnia