Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Dora, Gerard, Teodor

Znaczenie snu: Ig³a, sen o igle.

znale¼æ - nie ods³aniaj tajemnic rodzinnych
posiadaæ j± - procesy i prze¶ladowanie
otrzymaæ w podarunku - zerwanie przyja¼ni
nawlekaæ - wyj¶cie z trudnego po³o¿enia