Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Ig³y, sen o ig³ach.

znale¼æ - nie ods³aniaj tajemnic rodzinnych
mieæ je - procesy i prze¶ladowanie
otrzymaæ w podarunku - zerwanie przyja¼ni
nawlekaæ - wyj¶cie z trudnego po³o¿enia