Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Igielnik, sen o igielniku.

podarunek, który Ciê zmusi do pewnych zobowi±zañ