Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Igrzyska, sen o igrzyskach.

zawsze s± wró¿b± Twego wyró¿nienia