Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Ikona, sen o ikonie.

gdy j¹ napotkasz - wró¿y Ci nieszczêœcie