Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Ikony, sen o ikonach.

gdy je napotkasz - wró¿y Ci nieszczêœcie