Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Imbryk, sen o imbryku.

z kaw± - k³opoty w domu
z herbat± - wkrótce wybierzesz siê w podró¿
pusty - zwiastun niespodziewanych wiadomo¶ci, które niestety nie bêd± pomy¶lne i które Ciê na pewno zmartwi±