Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Imbryki, sen o imbrykach.

z kaw± - K³opoty w domu
z herbat± - wkrótce wybierzesz siê w podró¿
puste - zwiastun niespodziewanych wiadomo¶ci, które niestety nie bêd± pomy¶lne i które Ciê na pewno zmartwi±