Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Imiê, sen o imieniu.

kiedy s³yszysz swe imiê - zapowiedzi± jest to dobrej wiadomo¶ci