Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Imieniny, sen o imieninach.

komu¶ wyprawiaæ - znak w³a¶ciwego postêpowania, a tak¿e zwiastun niespodziewanych odwiedzin dawno niewidzianych przyjació³
sobie - KÂłopot lub lekkie niedomaganie
przebywaæ na nich - oznaka nieudanej wizyty u znajomych