Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Jezioro, sen o jeziorze.

widzieæ we ¶nie spokojne jezioro oznacza pannie lub kawalerowi dobr± partiê

burzliwe - troski
o brudnej wodzie - k³opoty, straty i niewyp³acalno¶æ
muliste - nieszczê¶liwy zwiastun dla interesów i mi³o¶ci