Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliana, ukasza, Bogumia

Znaczenie snu: Ka³, sen o kale.

je¶li nañ spojrzysz - wró¿y Ci on pieni±dze