Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Ka³u¿a, sen o ka³u¿y.

kiedy taplasz siê w ka³u¿y - przestrog± jest Ci to przed chorob±

zobacz tak¿e znaczenia: przeskoczyæ kau¿ê