Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Kapelusz, sen o kapeluszu.

gdy jest nowy i ³adny - zapowiada Ci wyró¿nienie
je¶li jest podarty - znakiem jest nieszczê¶cia

zobacz tak¿e znaczenia: zgubiæ kapelusz, s³omiany kapelusz