Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Karmiæ dziecko piersi±, sen o karmieniu dziecka piersi±.

chêæ dawania czego¶ z siebie innym

zobacz tak¿e znaczenia: piersi, pier¶