Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Karmienie piersi±, sen o karmieniu piersi±.

chêæ dawania czego¶ z siebie innym

zobacz tak¿e: du¿e piersi, karmiæ dziecko piersi±