Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Julia, Wiesława, Helena

Znaczenie snu: Kasyno, sen o kasynie.

mo¿e byæ objawem duszy hazardzisty. Je¶li nie jeste¶ osob± wylewn±, taki sen mo¿e sugerowaæ, aby podj±æ ryzyko. Je¶li jest odwrotnie i jeste¶ raczej ekstrawertykiem, wtedy przed podjêciem decyzji najpierw poszukaj wiêcej informacji