Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Kie³basa, sen o kie³basa.

je¶æ kie³basê - odwiedziny
widzieæ j± - o¿ywione stosunki
sprzedawaæ - przekroczenie
pieczona - osi±gniesz cel
robiæ j± - starania o w³asny dom